Raporlar

Türk Kızılay Sosyoekonomik Güçlendime Programı Faaliyet Raporu 2023
Nisan 2023
TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASINDA MÜLTECİLERİN VE EV SAHİBİ TOPLULUK ÜYELERİNİN DAYANIKLILIĞININ...
Temmuz 2022
SOSYOEKONOMİK GÜÇLENDİRME PROGRAMI TOPLULUK TOPLANTILARI DEĞERLENDİRME RAPORU
Temmuz 2022
SEP_Cooperative Project Final Report
Haziran 2022
KİLİS İLİNDE YAŞAYAN GÖÇMENLERİN VE SAVUNMASIZ EV SAHİBİ TOPLULUKLARIN DAYANIKLILIĞININ...
Haziran 2022
Sosyoekomik Güçlendirme Programı Ocak 2022 Faaliyet Raporu
Şubat 2022
SEG_Ankara TM Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi (MEKSA) Sonuç Raporu
Ocak 2022
SEG_Ankara TM Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi (SDD) Sonuç Raporu
Ocak 2022
SEG_Ankara TM Profesyonel Aşçılık Eğitimi Projesi Sonuç Raporu
Ocak 2022
SEG_Covid19 Ekseninde İş Gücü Piyasası Araştırma Projesi Raporu - İstanbul Anadolu...
Ocak 2022
SEG_DRC Projesi Sonuç Raporu
Ocak 2022
SEG_Gaziantep TM Güvenli Gelecek İçin Beceri Geliştirme ve İstihdam Projesi Sonuç...
Ocak 2022
SEG Hane İçi Üretim, Küçük Ölçekli Tarım ve Hayvancılık Üretim Destekleri Projesi...
Ocak 2022
SEG_Girişimcilik Destek Projesi Sonuç Raporu
Ocak 2022
SEG_Kayseri TM Yarın İçin Umut Ol Projesi Sonuç Raporu
Ocak 2022
SEG_MI Projesi Sonuç Raporu
Ocak 2022
SEG Nitelikli Bilişim Personeli Yetiştirme Projesi Sonuç Raporu
Ocak 2022
SEG Tarım Aracılığıyla Toplulukların Sosyoekonomik Refahlarının Güçlendirilmesi Projesi...
Ocak 2022
TK - Ankara’da Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Yönelik İşgücü Piyasası Araştırması...
Ocak 2022
Gaziantep Toplum Merkezi Ürün Kataloğu
Kasım 2021
Konya Toplum Merkezi Çini Üretim Kataloğu
Kasım 2021
Konya Toplum Merkezi Ahşap Oyuncak Kataloğu
Kasım 2021
TÜRKİYE'DEKİ GÖÇMENLERİN AŞILANMA DURUMU III. ANKET SONUÇLARI (1)
Kasım 2021
Doğru Bilinen Yanlışlar
Mayıs 2021
Covid-19 İhtiyaç Tespit Raporu
Nisan 2020
Ankara’da Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Yönelik İşgücü Piyasası Araştırması...
Ocak 0001
ANKARA TOPLUM MERKEZİNDEN HİZMET ALAN SURİYELİLER: SORUN, GEREKSİNİM, BEKLENTİ VE...
Ocak 0001
Sosyal Uyum Programı Faaliyet Raporu
Ocak 0001
Koruma Programı Faaliyet Raporu
Ocak 0001
Geçim Kaynağı Geliştirme Programı Faaliyet Raporu
Ocak 0001
Sağlık ve Psikososyal Destek Programı Faaliyet Raporu
Ocak 0001
Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Faaliyet Raporu
Ocak 0001
Topluluk Katılımı ve Hesap Verebilirlik” (CEA) Kılavuzu
Ocak 0001