Kütüphane

Akademik

Toplum Merkezleri Uygulama El Kitabı (1)
Covid-19 Salgınına İlişkin Bilgilenme İhtiyacı Çalışması
OYNU-YORUM 0-36 AY DELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMI

Raporlar

Ankara’da Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Yönelik İşgücü Piyasası Araştırması...
ANKARA TOPLUM MERKEZİNDEN HİZMET ALAN SURİYELİLER: SORUN, GEREKSİNİM, BEKLENTİ VE...
Sosyal Uyum Programı Faaliyet Raporu
Koruma Programı Faaliyet Raporu
Geçim Kaynağı Geliştirme Programı Faaliyet Raporu
Sağlık ve Psikososyal Destek Programı Faaliyet Raporu
Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Faaliyet Raporu
Topluluk Katılımı ve Hesap Verebilirlik” (CEA) Kılavuzu
Doğru Bilinen Yanlışlar
Covid-19 İhtiyaç Tespit Raporu
Gaziantep Toplum Merkezi Ürün Kataloğu
Konya Toplum Merkezi Çini Üretim Kataloğu
Konya Toplum Merkezi Ahşap Oyuncak Kataloğu
TÜRKİYE'DEKİ GÖÇMENLERİN AŞILANMA DURUMU III. ANKET SONUÇLARI (1)
SEG_Ankara TM Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi (MEKSA) Sonuç Raporu
SEG_Ankara TM Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi (SDD) Sonuç Raporu
SEG_Ankara TM Profesyonel Aşçılık Eğitimi Projesi Sonuç Raporu
SEG_Covid19 Ekseninde İş Gücü Piyasası Araştırma Projesi Raporu - İstanbul Anadolu...
SEG_DRC Projesi Sonuç Raporu
SEG_Gaziantep TM Güvenli Gelecek İçin Beceri Geliştirme ve İstihdam Projesi Sonuç...
SEG Hane İçi Üretim, Küçük Ölçekli Tarım ve Hayvancılık Üretim Destekleri Projesi...
SEG_Girişimcilik Destek Projesi Sonuç Raporu
SEG_Kayseri TM Yarın İçin Umut Ol Projesi Sonuç Raporu
SEG_MI Projesi Sonuç Raporu
SEG Nitelikli Bilişim Personeli Yetiştirme Projesi Sonuç Raporu
SEG Tarım Aracılığıyla Toplulukların Sosyoekonomik Refahlarının Güçlendirilmesi Projesi...
TK - Ankara’da Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Yönelik İşgücü Piyasası Araştırması...
Sosyoekomik Güçlendirme Programı Ocak 2022 Faaliyet Raporu
SEP_Cooperative Project Final Report
KİLİS İLİNDE YAŞAYAN GÖÇMENLERİN VE SAVUNMASIZ EV SAHİBİ TOPLULUKLARIN DAYANIKLILIĞININ...
SOSYOEKONOMİK GÜÇLENDİRME PROGRAMI TOPLULUK TOPLANTILARI DEĞERLENDİRME RAPORU
TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASINDA MÜLTECİLERİN VE EV SAHİBİ TOPLULUK ÜYELERİNİN DAYANIKLILIĞININ...
Türk Kızılay Sosyoekonomik Güçlendime Programı Faaliyet Raporu 2023

İnfografikler