İŞGÜCÜ PİYASASINA GEÇİŞİN DESTEKLENMESİ...

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ

İŞGÜCÜ PİYASASINA GEÇİŞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA

PERSONEL İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

Proje No: P171471

Proje Adı: İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 15/11/2023 – 31/12/2024

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 07.11.2023

Son Başvuru Tarih ve Saati: 21.11.2023 tarihinde saat 17:00

Avrupa Birliği tarafından FRIT 2 kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası’nın AB ve Türk makamları arasında aracılık ettiği “İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi”, ÇSGB, İŞKUR ve Türk Kızılay tarafından uygulanacaktır.

Projenin temel amacı, GKSS ve Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerinin artırılarak işgücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi ile Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı faydalanıcılarından işgücü piyasasına yakın olanlarının SUY’dan çıkışının desteklenmesidir.

Bu kapsamda, Türkiye Kızılay Derneği Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü’nde proje süresince istihdam edilmek üzere aşağıda yer alan pozisyonlar için, uygun bireysel danışmanları ilgilerini göstermeye davet etmektedir.

  1. Bütçe ve Raporlama Sorumlusu (Ankara) – TR-TRC-390344-CS-INDV
  2. Raporlama Sorumlusu (Ankara) – TR-TRC-390343-CS-INDV
  3. Sosyoekonomik Güçlendirme Proje Sorumlusu (Ankara) – TR-TRC-390339-CS-INDV
  4. Sosyoekonomik Güçlendirme Asistanı (Gaziantep) – TR-TRC-390336-CS-INDV
  5. Sosyoekonomik Güçlendirme Asistanı (İstanbul) – TR-TRC-390337-CS-INDV
  6. Tercüman (Adana) – TR-TRC-390334-CS-INDV
  7. Tercüman (Kocaeli) – TR-TRC-390335-CS-INDV

İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanın, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, İş Tanımında “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek-1’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren Ek-2’de yer alan başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 21.11.2023 tarihinde saat 17:00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla (veya Birimin/Kurumun uygun göreceği başka – faksla ve/veya postayla ve/veya elden - yollarla) ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuruların kabul edileceği iletişim bilgileri,

Türkiye Kızılay Derneği Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü

Türk Kızılay Kırımlı Dr. Aziz Bey Ek Hizmet Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2143.Cadde No:16 Çankaya/ANKARA

E-mail: frit@kizilay.org.tr

Ek-1) CV (İsim Soyisim)

Ek-2) Başvuru Mektubu (İsim Soyisim)