SOSYO EKONOMİK GÜÇLENDİRME

Ülkemizde geçici koruma ve uluslararası koruma altında yaşayan ihtiyaç sahipleri ile yerel halkın ekonomik olarak kendi kendilerine yetebilirliklerini sağlamak amacı ile mesleki kapasitelerinin arttırılarak istihdam edilebilmeleri, dil yeterliliklerinin sağlanması, girişimciliğin desteklenmesi amaçlanıyor.

Sosyoekonomik Güçlendirme Programı kapsamında uygulanan üç ana alt program:

İstihdama Yönlendirme Alt Programı

İstihdama yönlendirme alt programı ile işgücü piyasa ihtiyaçları doğrultusunda uygun profillerdeki kişilerin iş imkânlarına yönlendirilmesi ve/veya bu imkanlara erişim için istihdam edilebilirliklerini artırıcı eğitim ve yetkinlik geliştirme hizmetlerinin sağlanması hedeflenir. Ayrıca istihdama kazandırılmış kişilerin kayıtlı çalışmasının sağlanması ve iş piyasasında kalıcılıklarının sağlanabilmesi için iş hayatına yönelik uyum çalışmalarının yürütülmesi de bu alt program kapsamında gerçekleştirilir.

İşe Yönlendirme Bileşeni

İş piyasasının ihtiyacı olan işgücünü istihdama yönlendirmek amacı ile işgücü arz ve talep tarafı çift yönlü analiz edilir. İşgücü arz analizi kapsamında faydalanıcıların mesleki ve sosyal yetkinlikleri, geçmiş deneyimleri ve dil seviyelerinin tespiti amacıyla profillendirme, bireysel yetkinlik tespiti, Türkçe seviye tespiti ve kişilik envanteri çalışmaları yapılır. İşgücü talep analizi kapsamında ise işverenlerin ihtiyaçları, talepleri ve piyasadaki uygun sektör ve pozisyonların tespiti amacıyla istihdamda zorluk yaşanan pozisyonlar ve boş pozisyonların tespiti, işveren taleplerinin toplanması, yetkinlik ihtiyaçlarının tespiti ve paydaş ve işverenlerle çalıştaylar vasıtasıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütülür.

Bu analizler sonucunda faydalanıcılar piyasa ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak açılan mesleki eğitimlere, sosyal beceri geliştirme eğitimlerine dahil edilerek yetkinlik gelişimleri sağlanır ve uygun profildeki faydalanıcılar boş pozisyonlara yönlendirilir. İstihdama yönlendirilen faydalanıcılar için yasal ve kültürel çalışma şartları hakkında bilgilendirmeler yapılır, işverenler için çalışma izinleri başvuru sürecinde danışmanlık hizmetleri verilir ve çalışma izni harç bedeli ücretleri ödenir. Ayrıca, açılan Türkçe dil kursları ile faydalanıcıların iş gücü piyasasına rahatlıkla girebilmeleri ve sosyal uyumun sağlanması amaçlanır.

Türkçe Eğitimleri Bileşeni

  • Temel Seviye Türkçe Eğitimleri: Faydalanıcıların hem uyumlarını desteklemek hem de onlara geçim kaynağı sağlayabilmek adına önlerinde engel teşkil eden dil bariyerini ortadan kaldırmaya yönelik Türkçe A1-A2-B1-B2-C1 seviyelerinde dil bilgisi ve dil pratik dersleri verilir.
  • İş ve Meslek Türkçesi Eğitimleri: Faydalanıcıların işe yönlendirme faaliyetlerini desteklemek, iş hayatına adaptasyonlarını sağlamak amacıyla İş ve Meslek Türkçesi eğitimleri verilir.

Sosyal Beceri Geliştirme Eğitimleri Bileşeni

Özgeçmiş Hazırlama, Mülakat Teknikleri, Kariyer Planlama, Hayat Boyu Öğrenme, Güçlü ve Zayıf Yönlerin Analizi, Türkiye’de İş Yaşamı ve Kültürü ile Türkiye’de İş Kanunu ve Sosyal Haklar konu başlıklarını içeren eğitimlerin faydalanıcılara verilerek, iş gücü piyasasına kolay dahil olabilmeleri ve kayıtlı istihdama yönlendirilenlerin kalıcı olmaları amaçlanır.

Girişimcilik Alt Programı

Toplum merkezlerinin yerel düzeyde girişimcilik üzerine gerçekleştirdiği ihtiyaç analizleri doğrultusunda üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve teknoparklar ile iş birliği gerçekleştirilerek temel ve ileri düzey girişimcilik eğitimleri verilir. Eğitimler sonrasında yararlanıcıların iş planlarının ve fizibilite planlarının oluşturulduğu girişimcilik kampları düzenlenerek, sürdürülebilir iş planlarına sahip yararlanıcılar belirlenir ve ayni destek verilir. Aynı zamanda şirket kurulum sürecinde hukuk, pazarlama, finans ve işletme yönetimi gibi konularda mentorluk ve kuluçka destekleri sağlanır.

Toplum Merkezi’nde düzenlenen mesleki eğitimlere katılmış ve sertifika sahibi yararlanıcılara, hane içi üretim gerçekleştirebilmeleri ve geçim kaynaklarını oluşturabilmeleri amacıyla malzeme, ekipman ve sarf malzemelerini içeren Hane İçi Üretim, Küçük Ölçekli Tarım ve Hayvancılık Üretimi destekleri sağlanır.

Kooperatifçilik Bileşeni

Yerelde sosyal uyumu ve ekonomik güçlenmeyi sağlamak için sosyoekonomik dayanışma modellerinden olan sosyal girişimler ile kooperatiflerin desteklenmesi ve yararlanıcıların kapasitelerinin artırılması yoluyla ticari faaliyetlerin başlatılması için sürdürülebilir, gelir getirici bir model hedeflenir. Bu sayede, Toplum Merkezi faydalanıcıları ve ihtiyaç sahibi kitlenin üretimi desteklenir, yasal ürün satışının sağlanması ile satış mekanizması kurulur, kurs faaliyetleri daha sürdürülebilir ve etkin hale getirilir.

Tarım ve Hayvancılık Alt Programı

Tarım ve Hayvancılık Alt Programı kapsamında yararlanıcıların gıda üretimi, tarım ve hayvancılık alanlarındaki bilgi ve deneyimlerini kullanarak ülkemizin ilgili sektörlerdeki yerel kalifiye tarım işçisi ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanır.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı il müdürlükleri ve yerel kurumlar, ziraat odaları, birlikler ve üniversiteler ile yapılan işbirlikleri doğrultusunda yararlanıcılara teorik ve uygulamalı gıda üretimi, tarım ve hayvancılık eğitimleri verilir. Eğitimleri başarıyla tamamlayan yararlanıcılar istihdama yönlendirilir veya gıda arzını desteklemek amacı ile üretim gerçekleştirmek isteyen yararlanıcılara girişimcilik ve hane içi üretim, küçük ölçekli tarım ve hayvancılık üretim destekleri verilir.

Fotoğraf Galerisi