Sağlık ve Psikososyal Destek

Sağlık ve Psikososyal Destek Programı, kişilerin ruhsal ve fiziksel iyi oluşunu desteklemeyi, ruh sağlığı sorunlarını tedavi etmeyi ve toplum temelli sağlık müdahaleleri ile toplumun sağlık durumunu iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Program altında Ruh Sağlığını Güçlendirme ve Kadın Çocuk Sağlığını Güçlendirme olmak üzere iki proje yürütülüyor.

Ruh Sağlığını Güçlendirme Projesi

Ruh Sağlığını Güçlendirme Projesi, ruhsal bozuklukları tedavi etmeyi, ruh sağlığı hizmetlerine erişimi artırmayı ve zorlu durumlar yaşamış bireylerin sosyal ve psikolojik iyilik hallerini desteklemeyi amaçlıyor. Proje kapsamında İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası, Bursa, İzmir, Adana, Ankara, Kayseri, Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa olmak üzere 12 toplum merkezinde yerel ve göçmen halk bu desteklerden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bu merkezlerde psikiyatrist, klinik psikolog, çocuk gelişim uzmanı, psikiyatri hemşiresi ve tercümanlardan oluşan ekipler görev alıyor.

Türk Kızılay Toplum Merkezleri Ruh Sağlığı Birimi web sitesine ulaşmak için:

Proje Kapsamında Sağlanan Temel Destekler:

Psikofarmakoterapi

Dil bariyeri başta olmak üzere çeşitli nedenlerle sağlık hizmetlerine erişim ve sağlık sistemi içerisinde kalma konusunda geçici koruma altındaki göçmenler güçlük yaşıyorlar. Bu konunda hizmet veren diğer kurumları desteklemek ve devlet hastanelerindeki vaka yoğunluğu azaltabilmek amacıyla proje kapsamında psikofarmakoterapi hizmeti veriliyor.

Psikoterapi

Ruh Sağlığı Birimine başvuran kişiler ile ön görüşme yapılıyor ve ardından psikoterapi ihtiyacı tespit edilen kişilere tedavi planı oluşturularak terapi hizmeti sunuluyor.

Destek Grup Çalışmaları

Benzer psikolojik sorunlar yaşayan kişiler, uzmanlar eşliğinde bir araya getirilerek yapılandırılmış grup çalışmalarına katılmaları sağlanıyor ve sorunlarla baş etme becerileri güçlendiriliyor.

Eğitim ve Seminerler

Uzmanlar, kişilerin ve ailelerinin ruh sağlığı okuryazarlığı konusunda farkındalığını artırmaya, ruh sağlığı ile ilişkili damgalamayı azaltmaya yönelik ruh sağlığı ve hizmetleri hakkında bilgilendirme, öz- bakım, psikolojik sağlamlık, salgında ruh sağlığını koruma, olumlu ebeveynlik ve çocuklarda davranış problemlerini tanıma gibi çok çeşitli konularda eğitimler gerçekleştiriyor.

Gelişimsel Taramalar ve Çocuk Gelişim Danışmanlığı

Merkezlerimize başvuran veya yönlendirilen aileler ile bireysel görüşmeler yapılıyor ve çocuklarının gelişimsel değerlendirmesi tamamladıktan sonra, çocuğa özel müdahale planı oluşturuluyor. Çocukların gelişimsel ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan bu program çerçevesinde çocuk ile belirli zaman aralıklarında gelişimsel destek seansları gerçekleştiriliyor.

Hane Ziyareti

Ruh sağlığı birimlerinin hizmetlerine ihtiyacı olduğu halde hastalık, yaşlılık, engellilik gibi sebeplerle evden çıkamayan kişilere hane ziyareti düzenleniyor. Bu şekilde en temel psikososyal ihtiyaçların karşılanması, kriz durumlarına müdahale veya ilaç tedavisinin gerektiği durumlarda ilaç takibi sağlanıyor.

Hizmetlere Ulaşamayan Kişilere Mobil Ekipler ile Hizmet Sunumu

Psikososyal destek hizmetlerine uygun olarak tasarlanmış ve buna yönelik gerekli donanıma sahip mobil araçlarla, şehir merkezi dışında yaşayan ve psikososyal destek hizmetlere erişimi kısıtlı olan kişilere hizmetler ulaştırılıyor.

Kadın ve Çocuk Sağlığının Güçlendirilmesi Projesi

Sağlık hizmetlerine erişimin desteklenmesi amacıyla kadın ve çocuklar başta olmak üzere en incinebilir topluluklara yönelik sağlık müdahaleleri, farkındalık eğitimleri, sağlık okuryazarlığı, temel ilk yardım, psikolojik ilk yardım, erken teşhis, önleme ve sevk, aşılama, üreme sağlığı ve anne sağlığı oturumları düzenleniyor.

Proje Kapsamında Sağlanan Temel Destekler:

Sağlık Danışmanlığı

Menopoz, reçete, birinci ve ikinci sağlık hizmetlerine erişim, beslenme, obezite veya aşılama gibi birçok konuda bireysel sağlık danışmanlığı hizmeti sunuluyor.

Vaka Yönetimi ve Özel İhtiyaç Fonu

Sağlık riski taşıdığı belirlenen kişilere risk düzeylerine göre sağlık müdahale planları, sağlık uzmanları tarafından oluşturuluyor. Bireysel sağlık ve korumayla ilgili sorunların tamamlayıcısı olarak, acil sağlık ihtiyacı olan kişilere özel ihtiyaç fonu (SNF) da sağlanıyor.

Sağlık Hizmetlerine Erişimin Desteklenmesi

Faydalanıcıların doğru şekilde yönlendirilebileceği kurum/kuruluşları gösteren servis haritaları oluşturuluyor ve ilgili kurumlar ile işbirliği kurularak yönlendirmeler yapılıyor.

Farkındalık Artırıcı Çalışmalar

Farkındalık ve davranış değişikliğini artırmak amacıyla toplumun bilgi ihtiyaçlarına göre videolar, broşürler ve posterler geliştiriliyor. Bu materyaller, dış erişim faaliyetleri ve dijital platformlar aracılığıyla yaygınlaştırılıyor.

Dış Erişim Faaliyetleri

Sağlık risklerinin tespiti, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanılan problemlerin belirlenmesi, sağlık alanındaki farkındalığı artırmak, proje kapsamında geliştirilen bilgilendirici broşür, poster vb. yaygınlaştırılması ve doğru yönlendirmelerde bulunmak amacıyla, gönüllüler tarafından kişiler ziyaret ediliyor.

Personel, Gönüllü ve Paydaşlar için Kapasite Geliştirme

Anne adaylarına güvenli annelik eğitimleri, göçmen ve yerel topluluklardaki tüm kadınlara kadın sağlığı eğitimi, personel, gönüllü ve faydalanıcılara ise temel psikososyal destek eğitimleri veriliyor.

Toplum Sağlığı Danışma Kurulları

Hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını karşılamasını ve kişilerin endişelerini dile getirebilmelerini sağlamak için, en incinebilir toplulukların temsilcilerinden oluşan danışma kurulları ile belirli aralıklarda toplantılar düzenleniyor. Toplantı çıktıları doğrultusunda hizmetler düzenleniyor.

Fotoğraf Galerisi