Koruma ve Sosyal Uyum

Koruma ve Uyum Programı altında Koruma, Şartlı Eğitim Yardımı - Çocuk Koruma, Topluluk Öz Yönetimi, Sosyal Uyum ve Sosyoekonomik Güçlendirme bileşenleri kapsamında çeşitli projeler yürütülüyor.

Program, geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamındaki kişilere ve diğer zarar görebilir yerel topluluklara yönelik koruma müdahaleleri, özel ihtiyaç fonu, yasal danışmanlık, bilinçlendirme seminerleri, topluluk özyönetimi, sosyal uyum ve geçim kaynaklarını geliştirici faaliyetleri içeriyor.

Koruma ve Uyum Programı Temel Bileşenleri:

Koruma Bileşeni:

Koruma kapsamında incinebilir durumdaki yerel halkın ya da savaş ve insani kriz nedenleri ile yerlerinden edilmiş ve ülkemize sığınmış kişilerin, grupların ya da toplulukların karşı karşıya kaldıkları risk ve tehditler ile şiddet, sömürü ve istismar gibi durumlardan doğan olumsuz sonuçların önlenmesi, azaltılması ya da ortadan kaldırılması amaçlanır.

Program kapsamında bireysel destekler sağlanır; kişilere uzman avukatlarla hukuki danışmanlıklar verilir, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları düzenlenir. Devlet kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve fon sağlayıcılar ile savunuculuk faaliyetleri yürütülür. Sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, öğretmenler, imamlar, okul yönetimleri, kolluk kuvvetleri gibi koruma alanında çalışan ve/veya koruma yönlendirme mekanizmalarına dâhil olan kişi, kurum ve kuruluşların kapasite güçlendirme çalışmalarına destek verilir.

Şartlı Eğitim Yardımı - Çocuk Koruma Bileşeni:

Türk Kızılay Toplum Merkezleri, UNICEF desteği ile yürütülen Şartlı Nakit Yardımı Programı'ndan faydalanmak için gereken şartları taşıyan okul çağındaki çocukların aileleri ile irtibata geçilmesi ve bu ailelerin değerlendirmeye alınması için topluma erişim ekipleri oluşturur. Bu ekipler aile içi şiddet, çocuk işçiliği ve çocuk evlilikleri dâhil olmak üzere çocuk koruma alanındaki sorunların tespit edilmesini ve bu durumdaki çocukların ilgili hizmetlere sevk edilmesini sağlar.

SUY (ESSN) – Koruma ve Sosyoekonomik Güçlendirme Bileşeni:

Sosyal Uyum Yardımı (SUY), 1,8 milyondan fazla savunmasız göçmene temel ihtiyaçlarını karşılamak için uygulanan bir insani nakit yardım programı. SUY, AB ECHO tarafından finanse edilmekte ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu (IFRC) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) ile ortaklaşa Türk Kızılay tarafından uygulanıyor.

Koruma bileşeni kapsamında faydalanıcılara zarar görebilirlik tespiti, bilgilendirme ve koruma ihtiyacına göre yönlendirme çalışmaları yürütülürken, sosyoekonomik güçlendirme bileşeni kapsamında ekonomik temelli ihtiyaç sahibi faydalanıcılara yönelik profillendirme, bilgilendirme ve geçim kaynağı fırsatlarından yararlanmaları için yönlendirme faaliyetleri yürütülüyor.

Topluluk Öz Yönetimi Bileşeni:

Toplum temelli koruma, toplumsal refah ve dayanışmaya ilişkin genel çıktılara katkıda bulunur. Toplulukların güçlendirilmesini destekleyen faaliyetler kişilerin daha bilgili, becerili ve katılımcı olmasına olanak sağlar.

Program kapsamındaki faaliyetler dış erişim gönüllülerini, komiteleri ve danışma kurullarını içerir. Dış erişim gönüllüleri, düşük riskli koruma vakalarının izlenmesini, göçmenler ile diyaloğun geliştirilmesini, seminerlerin, etkinliklerin ve bilgi yayılımının uygulanmasını destekler. Komiteler, ekonomik, toplumsal ve karar verme mekanizmalarına toplulukların katılımını, fikir paylaşımı ve sorunların tartışılması için güvenli bir ortam sağlar. Toplum merkezlerinin hizmetleri ile ilgili veya topluluğu etkileyen konularla ilgili beklenti, geri bildirim ve olası sorunların paylaşıldığı Danışma Kurulları, yerel ve göçmen kanaat önderlerinden oluşturulur.

Sosyal Uyum Bileşeni:

Göçmenler ile yerel halka yönelik çalışmalar planlanarak, toplulukların bir arada yaşama kültürlerinin gelişmesini ve güçlendirilmesini destekleyici faaliyetler yürütülür.  Toplulukların ve gönüllülerin de dâhil edildiği projeler ve programlar geliştirilerek, yürütmeyi ve kamu, yerel sivil toplum kuruluşları işbirliği ile de kurumların güçlendirilmesini ve böylece daha geniş kitlelere ulaşarak toplulukların daha dayanaklı hale gelmesi hedeflenir.

Toplum liderleri ve kanaat önderlerinin de dahil edilmesi ile gerçekleştirilen sosyal uyum faaliyetleri, rol model etkinlikleri, çatışma çözümü ve arabuluculuk eğitimleri ile tehdit algılamaları, korku, endişe ve ön yargılarının tespit edilmesi ve bu durumları gidermek, ayrımcı, şiddet içeren veya ön yargılı davranışları azaltmak ya da ortadan kaldırmak amaçlanır.

Fotoğraf Galerisi