Çalışmalarımız

Çalışmalarımız

Toplum Temelli Göç Programları Hakkında

Türk Kızılay ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasında Mayıs 2013’te imzalanan iş birliği çerçevesinde Geçici Barınma Merkezlerinde bulunan sığınmacılara/göçmenlere yönelik hizmet vermek üzere hayata geçirilen Suriye Acil Durum Müdahalesi kapsamında Çocuk Dostu Alanlar kurulmuştur. Türk Kızılay, göç krizine müdahaleyi daha da güçlendirmek amacıyla Geçici Barınma Merkezleri dışında yaşayan sığınmacılar/göçmenler ve birlikte yaşadıkları yerel halkın ihtiyaçları doğrultusunda ilk Toplum Merkezini 2015 yılının ocak ayında Şanlıurfa ilinde kurmuştur. Hali hazırda Şanlıurfa, İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), Konya, Ankara, Kilis, Bursa, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Kocaeli ve Mardin’de olmak üzere 21 Toplum Merkezi, 3 Çocuk Koruma Merkezi, 8 Geçici Barınma Merkezi ve 10 Mobil Ekibi ile hem yerel nüfusa hem de sığınmacı nüfusa hizmet sağlamaktadır.

Programın Genel Amacı

Toplum Temelli Göç Programlarının ana amacı; bütün zarar görebilir toplulukların ve bireylerin psikolojik, sosyal ve ekonomik iyilik hallerini güçlendirerek toplumsal dayanıklılık ve bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Toplum Merkezleri çatısı altında; Türkiye’ye uyum eğitimi (yasal hakları ve insani hizmetlerle ilgili bilgilendirme), Türkçe dil eğitimi, mesleki eğitimler, bireysel ve grup psikososyal destek aktiviteleri, grup terapileri, bireysel terapiler, çocuklar için drama, müzik ve atölye çalışmaları, çocuk ve genç dostu alan faaliyetleri, sağlık bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları, kadınlar için bilgilendirme toplantıları, el sanatları, giyim üretim, sanat ve tasarım eğitimleri, işe yönlendirme, saha çalışmaları (ihtiyaç tespiti vb.), vaka takibi, koruma gibi faaliyetler yürütülmektedir.

Kapsam

Toplum Merkezleri ile yönlendirme hizmetleri, eğitim faaliyetleri, geçim kaynağını geliştirme çalışmaları, beslenme ve sağlık hizmetleri, sosyal etkinlikler, savunuculuk ve koruma faaliyetleri, gönüllülük faaliyetleri, sosyal uyuma yönelik çalışmalar sunulmakta ve çocuk ve genç dostu alanlarla yeni nesillere katkı sağlanmaktadır.