Çalışmalarımız

Çalışmalarımız

Program Hakkında
20 Ocak 2015 tarihinde Türk Kızılayı ilk Toplum Merkezini yereldeki işbirlikleriyle Şanlıurfa’da kurmuştur. Hali hazırda Şanlıurfa, İstanbul (Anadolu ve Avrupa yakası), Konya, Ankara, Kilis, Bursa, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Kocaeli ve Mardin’de olmak üzere 16 toplum merkezi hem yerel nüfusa hem de sığınmacı nüfusa hizmet sağlamaktadır.


Programın Genel Amacı

Toplum Temelli Göç Programlarının ana amacı; bütün zarar görebilir toplulukların ve bireylerin psikolojik, sosyal ve ekonomik iyilik hallerini güçlendirerek toplumsal dayanıklılık ve bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Toplum Merkezleri çatısı altında; Türkiye’ye uyum eğitimi (yasal hakları ve insani hizmetlerle ilgili bilgilendirme), Türkçe dil eğitimi, mesleki eğitimler, bireysel ve grup psikososyal destek aktiviteleri, grup terapileri, bireysel terapiler, çocuklar için drama, müzik ve atölye çalışmaları, çocuk ve genç dostu alan faaliyetleri, sağlık bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları, kadınlar için bilgilendirme toplantıları, el sanatları, giyim üretim, sanat ve tasarım eğitimleri, işe yönlendirme, saha çalışmaları (ihtiyaç tespiti vb.), vaka takibi, koruma gibi faaliyetler yürütülmektedir.

Kapsam
Toplum Merkezleri ile yönlendirme hizmetleri, eğitim faaliyetleri, geçim kaynağını geliştirme çalışmaları, beslenme ve sağlık hizmetleri, sosyal etkinlikler, savunuculuk ve koruma faaliyetleri, gönüllülük faaliyetleri, sosyal uyuma yönelik çalışmalar sunulmakta ve çocuk ve genç dostu alanlarla yeni nesillere katkı sağlanmaktadır.